11/08/2017 13:09

Upoznajte se sa zanimljivim akademskim programima u okviru Gradić festa

Osim filmskog dela programa i tradicionalnih filmskih selekcija, Cinema City će i na Gradić festu realizovati i brojne prateće akademske programe kao i prethodnih godina. Akademski programi namenjeni su kako profesionalcima tako i publici, uključujući i najmlađe. Konkretne informacije o kursu mogu se naučiti putem Udemy.

Za osnovnoškolce će biti organizovana filmska radionica „Mali film”, koja za cilj ima da kod dece probudi kreativnost i radoznalost, a pre svega da stvori preduslov za kritički odnos prema audiovizuelnim sadržajima. Praktične vežbe u kojima deca samostalno dolaze do zaključaka su najbolji put ka tome da ona usvoje i naknadno primene stečeno znanje, dok ih namenski osmišljene igre izmeštaju iz pasivne pozicije gledaoca i podstiču na konstruktivno razmišljanje o stvaranju filma. Kroz intenzivnu interaktivnu radionicu deca postaju autori originalnih priča i kratkih filmova, čime prirodno i spontano bivaju „uvučeni“ u svet pokretnih slika. Radionice za decu će realizovati organizacija Filmkultura iz Beograda, a uskoro će biti raspisan poziv za učesnike ovog programa.

Takođe, u okviru festivala realizovaće se i međunarodni trening u okviru Erasmus projekta „FeeLMS for Creativity“ koji sufinasira Evropska unija i koji će okupiti 30 omladinskih radnika iz Hrvatske, Italije, Mađarske i Srbije kako bi se razmenile dobre prakse o primeni kreativnih industrija u radu sa mladima. Učesnike edukacije okuplja zajedničko uverenje da postoji potreba za uvođenjem istinski inovativnog pristupa omladinskom radu u kombinaciji metoda i iskustava iz kulture, kreativnih industrija i omladinskog preduzetništva. Tokom sedam dana druženja polaznici će učiti jedni od drugih, umrežavati se, deliti iskustva, razvijati zajedničke projekte i imaće priliku da budu gosti festivala i iskuse kreativne industrije u praksi, uživajući u filmskim, muzičkim i drugim sadržajima u večernjim časovima. Konkurs za prijave je otvoren do 13. avgusta u ponoć!

Osim edukativnih aktivnosti, biće održan i informativni panel o MEDIA programu Evropske unije namenjenom profesionalcima iz oblasti filma koji će realizovati MEDIA Desk Srbija. Potprogram MEDIA u okviru programa Kreativna Evropa podstiče razvoj evropskog audiovizuelnog i multimedijalnog sektora, dajući podršku: razvoju, distribuciji i promociji evropskih igranih, animiranih i dokumentarnih filmova i televizijskih serija, razvoju i promociji novih medijskih sadržaja, stručnom usavršavanju filmskih profesionalaca, razvoju novih tehnologija i platformi za distribuciju audiovizuelnog sadržaja, filmskim festivalima i razvoju publike. Događaji poput Info dana predstavljaju jedinstvenu priliku za promociju programa Kreativna Evropa i služe da objasne program i njegove mehanizme potencijalnim korisnicima ali i ta povećaju vidljivost samog programa među mladim audiovizuelnim profesionalcima.

U okviru informativnog panela o MEDIA programu, u saradnji sa Francuskim institutom biće predstavljena platforma koja ima za cilj uspostavljanje novih partnerstava između francuskih i srpskih stručnjaka u oblasti filma i audio-vizuelne produkcije. U toku ove prezentacije domaćim stručnjacima biće predstavljen susret koji Francuski institut organizuje u partnerstvu sa Filmskim centrom Srbije i Festivalom autorskog filma, a koji će u novembru ove godine okupiti veliki broj učesnika i stručnjaka iz sveta filma. 

Budući da se Gradić fest održava u okviru Podgrađa Petrovaradinske tvrđave, biće održana i konferencija „Saobraćaj u Petrovaradinskoj tvrđavi u kontekstu vremena/Prošlost, sadašnjost, budućnost“ koja će se baviti pitanjem: kakvo Podgrađe želimo? Konferencija koju organizuje Suburbium pokrenuće razgovore na temu mogućnosti izmeštanja tranzitnog kolskog saobraćaja kroz Podgrađe, modele ograničenog kolskog pristupa za stanovnike i korisnike Podgrađa, planiranje biciklističkih staza i uvođenje prigodnih internih lakih vozila kao komunikacionih saobraćajnih sredstava kao i primere dobre prakse u regijama koji se nalaze na Dunavu i koji su slične ambijentalne celine pretvorili u turističko-kulturne centre.

Pridružite nam se i na ovim programima u okviru Gradić festa!