Mala škola kreativnosti

„Mala škola kreativnosti – Unapređivanje kreativnih veština srednjoškolaca kao ključnih kompetencija za lični i profesionalni razvoj” je projekat koji ima za cilj da mladima „odškrine“ vrata koja vode u uzbudljivi i dinamični svet kreativnih industrija i upozna ih sa mnoštvom mogućnosti za lični i profesionalni razvoj putem neformalnih edukativnih radionica.Zbog čega smo se odlučili da se družimo, radimo i učimo sa srednjoškolcima? 

Zato što: kreativne veštine utiču na razvoj stvaralačkih sposobnosti kod učenika, osnažuju ih u sticanju praktičnih veština za buduću karijeru, razvijaju osećaj za planiranje i koncipiranje ideja i omogućavaju primenu u bilo kojoj oblasti. Pored toga, kreativno stvaralaštvo podstiče timski duh, razmenu ideja i saradnju na zajedničkim poduhvatima bez obzira na versku, rasnu, nacionalnu ili bilo koju pripadnost. Štaviše, kreativne industrije podstiču međunarodnu saradnju i interkulturalnost, što su i vrednosti koje želimo da usadimo polaznicima našeg programa.

Danas kada je nezaposlenost mladih u Srbiji velika, neophodno je ovladati veštinama koje se ne mogu steći u formalnom obrazovnom sistemu ili nisu dovoljno zastupljene, a čije poznavanje daje veliku prednost prilikom upisivanja studija, prilikom društvenog angažmana kroz studentske i omladinske oranizacije, tokom apliciranja za posao ili u preduzetničkim poduhvatima.

Kroz praktične vežbe i timski rad učićemo kako da koncipiramo i planiramo svoj kreativni projekat, kreiramo grafičko rešenje, snimimo i montiramo video i promovišemo svoju ideju i materijale putem društvenih mreža. U okviru programa predviđeni su susreti sa producentima i menadžerima u kulturi koji su se ostvarili u svojim profesijama uspešno realizujući kulturne događaje poput festivala, izložbi, koncerata kao i sa mladim umetnicima - rediteljima, muzičarima, dizajnerima.

U sklopu projekta predviđeno je održavanje radionica koje će pohađati 30 učenika srednjih škola iz Novog Sada. Teme radionica će biti:
- veštine planiranja - pisanje projekata, budžetiranje i metode prikupljanja sredstava;
- produkcione veštine – audio-video produkcija, montaža i grafički dizajn; 
- marketinške veštine – instrumenti internet promocije sa naglaskom na društvene mreže (Fejsbuk, onlinekupony, Instagram, Jutjub...).

Dugoročno gledano, ovladavanje kretivnim veštinama i adekvatnim besplatnim softverima omogućiće učenicima da samostalno planiraju i realizuju sopstvene ideje tj. da inicijative pretoče u delo (humanitarne akcije, priredbe, festivale, aktivističke inicijative...) kao i da ispunjavaju zadatke u toku školovanja ili rada (planiranje projekata, kreativne grafičke i video prezentacije, itd.). 

Video materijali kreirani u okviru projekta: