04/08/2017 08:54

Međunarodni trening "FeeLMS for Creativity" na Cinema City festivalu

Prijavite se na konkurs za trening o radu sa mladima kroz kreativne industrije do 13. avgusta do ponoći!

Ukoliko imate iskustva u radu sa mladima i aktivni ste na polju kulture i kreativnih industrija ili vas zanima kako primeniti najbolje prakse iz ovih oblasti i animirati mlade na društveni angažman, onda je ovo pravi konkurs za vas! 


Pozivamo vas da se do 13. avgusta u ponoć prijavite OVDE za sedmodnevni međunarodni trening koji će se održati od 1. do 7. septembra u Novom Sadu u okviru projekta "FeeLMS for creativity" koji je podržan kroz Erasmus + program Evropske Unije.

Projekat realizuje pet organizacija sa velikim iskustvom rada u kulturi i kreativnim industrijama: Sineglossa (Italija), Pro Progressione (Mađarska), Udruga Domino (Hrvatska), Kulturanova i Udruženje Cinema City (Srbija). Partneri su okupljeni oko zajedničkog uverenja da postoji potreba za uvođenjem istinski inovativnog pristupa omladinskom radu u kombinacijimetoda i iskustava iz kulture, kreativnih industrija i omladinskog preduzetništva.ŠTA ĆEMO RADITI I ŠTA SE OČEKUJE OD UČESNIKA NA TRENINGU?


Tokom sedam dana druženja učićemo jedni od drugih, umrežavati se, deliti iskustva, razvijati zajedničke projekte i pri tom se dobro zabavljati sa kolegama iz Mađarske, Hrvatske i Italije.


Osim toga, jedan deo treninga će se dešavati u okviru Gradić festa i Cinema City filmskog festivala u Podgrađu Petrovardinske tvrđave, te će učesnici će imati priliku da budu gosti festivala i iskuse kreativne industrije u praksi, uživajući u filmskim, muzičkim i drugim sadržajima u večernjim časovima.


Radni jezik projekta je engleski, te se od učesnika očekuje aktivno znanje ovog jezika.


Pozivamo osobe koje rade sa mladima iz Novog Sada da se prijave i uzmu aktivno učešće u našim projektnim aktivnostima. Od odabranih učesnika se očekuje: 

1. Da učestvuju u navedenom treningu“FeeLMS for creativity“ koji ima za cilj izgradnju kapaciteta omladinskih radnikakoristeći dobre prakse iz kreativnih industrija i kulturekoji će se održati od 1. do 7. septembra u Novom Sadu. Okvirni dnevni tempo rada će biti od 10 do 17 časova – kombinovani rad i obilasci;

2. Da nakon treninga, svaki učesnik treninga u periodu od oktobra 2017. do februara 2018. primeni u svom radu neku od naučenih metodaputem sprovođenja jedne aktivnosti sa grupom mladih ljudi u svojoj lokalnoj zajednicii pripremi kratak izveštaj koji će poslati koordinatorima projekta.


Koordinatori projekta će nakon februara 2018. godine odabrati najaktivnije učesnike koji će imati priliku da pohađaju seminar „We practice creativity“ koji će se održati u Italiji, u Ankoni u aprilu 2018. godine.


Tokom trajanja projekta, učesnici će takođe imati priliku da se upoznaju saonlajn platformom za učenje „FeeLMS for Creativity“ (baziranoj na open-source Moodle Learning Management sistemu - LMS) koja će se koristiti za deljenje iskustava iz partnerskih zemalja, implementaciju praktičnih zadataka sa studentima, komunikaciju između omladinskih radnika. Od učesnika se očekuje da aktivno doprinoseonline platformi, dok bi ceo proces e-učenja bio facilitiran od strane lokalnih kordinatora.


Očekujemo vaše prijave, a više o projektu i partnerima možete pročitati na linku.