05/09/2019 05:42

Više od 60 producenata na Producentskom Forumu!

Producentski Forum u Novom Sadu okupio je više 60 producenata, menadžera u kulturi, organizatora događaja i stručnjaka iz oblasti organizacije festivala, koji su tokom dva dana razgovarali o različitim fazama u produkciji – iniciranju projekta, razvoju i planiranju, realizaciji, zatvaranju projekta i evaluaciji.


Učesnici Producentskog Foruma mahom su umetnici, organizatori događaja u kulturi, pozorišni ljudi, promoteri događaja, književnici, kuratori… tako da nisu bili samo pasivni slušaoci, već su aktivno učestvovali u diskusijama, a neki od njih su i predstavljali svoje organizacije.

Sa učesnicima su razgovarali stručnjaci koji su organizovali događaje i festivale iz različitih oblasti – muzike, pozorišta, filma, likovnih umetnosti, performansa i mnogo čega drugog i koji su bili radi da svoja iskustva podele sa drugima. Razgovarali su o tome kako nastaju velike ideje, odnosno projekat, kako obezbediti novac za projekat, kako koncipirati program događaja, kako prostor utiče na publiku i kako ga produkcijski urediti tako da bude najbolji, kako dobro iskomunicirati sa publikom šta se sve dešava na jednom događaju i kako završiti projekat uspešno.


Na taj način, tokom nekoliko sesija učesnici su razgovarali o čitavom procesu organizacije i otkrili su gde mogu da istražuju ako im je potrebno još informacija.

Tokom pauza učesnici su se družili, upoznavali i tražili one koji rade nešto slično, tako da se nadamo da ćemo u budućnosti prisustvovati ili učestvovati u nekim novim saradnjama!

Posebna prilika za druženje bila je tokom noći između dva dana Foruma, kada je tri benda iz Mađarske nastupalo na mestu gde se Forum dešava. Tokom koncerta bendova Artur i Fetish Section iz Segedina i Fat & Cute iz Budimpešte učesnici Foruma mogli su da vide šta je sve potrebno da bi jedan koncert uspešno bio realizovan, ali verujemo da su se više okrenuli ka uživanju i druženju!

Producentski Forum je deo programa Interreg-IPA prekogranične saradnje Mađarska-Srbija i projekta "Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija" (K3CI). Namenjen je menadžerima u kulturi i producentima iz Srbije i Mađarske. Glavni cilj projekta je jačanje saradnje između savremenih kulturnih i kreativnih scena Mađarske i Srbije kroz jačanje profesionalnih kompetencija, umetničke produkcije i prenosa znanja. Partneri projekta su Cinema City i Asocijacija Kulturanova iz Novog Sada i Maszk i KEP-SZIN-HAZ iz Segedina.

O programu Interreg-IPA CBC Mađarska-Srbija

Interreg–IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija implementira se u okviru finansijskog perioda 2014-2020 Evropske unije, putem Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Po principu „zajedničkog sistema upravljanja“ zemalja učesnica – Mađarske i Srbije, program finansira i podržava projekte saradnje organizacija iz Programske oblasti – okruga Čongrad (Csongrád) i Bač-Kiškun (Bács-Kiskun) u Mađarskoj i okruga Zapadna Bačka, Severna Bačka, Južna Bačka, Severni Banat, Srednji Banat, Južni Banat i Srem u Srbiji. Program pomaže razvoj i stabilnost pograničnog regiona, unapređuje opšti kvalitet života u njemu, omogućava ekonomsku saradnju organizacija iz ove dve zemlje, neguje zajednički identitet, kulturno i istorijsko nasleđe pograničnog regiona i doprinosi njegovoj ekološkoj održivosti i sigurnosti. Za više informacija, molimo posetite veb-sajt programa: www.interreg-ipa-husrb.com.