18/05/2012 10:39

Prijavite Super 8mm filmove za takmičarsku selekciju Super 8mm Festivala u Mađarskoj

Prijavite vaše Super 8mm filmove za takmičarsku selekciju Internacionalnog Super 8mm Festivala. Festival se održava od 24. do 30. septembra u Segedinu u Mađarskoj. Već deset godina Festival se zalaže za očuvanje osmomilimetarske filmske tehnike od zaborava i na popularizaciji ovog kinematografskog alata, koji je daleko od zastarelosti, za nove generacije filmskih talenata. Festival Super 8mm pruža priliku svima onima koji snimaju u Super 8 formatu da na međunarodnom nivou pokažu i podele svoj rad. Svake godine prijavi se oko 300 filmova, od SAD do Brazila i od Velike Britanije do Japana. Uključeni su i profesionalni stvaraoci filma i početnici koji prvi put u svojim rukama drže osmomilimetarsku kameru.


Prijavljivanje je besplatno, ali neophodno je da pošaljete sledeće informacije na [email protected]: ime režisera, nacionalna pripadnost režisera, naslov filma, trajanje filma, žanr filma (npr. kratka fikcija, fikcija, eksperimentalan, dokumentaran, animacija, film noir, klip, triler), najviše tri rečenice o filmu, godinu proizvodnje.

U skladu sa tradicijom, 11. Internacionalni Super 8mm Festival prihvataće samo filmove snimljene u Super 8 formatu. Digitalna post-produkcija je dopuštena.

Ukoliko je moguće, organizatori festivala Super 8mm mole da se obezbede mađarski titlovi za filmove koji nisu snimljeni na mađarskom jeziku.

Rok za prijavljivanje: 31. jul 2012. Do ovog datuma treba poslati film u DVD formatu.

Za više informacija posetite: www.super8mm.hu, www.facebook.com/super8mm

Adresa: PÉTER RÓZSA, 6724 SZEGED, JAKAB LAJOS UTCA 16., HUNGARY

Od 2007. Festival blisko sarađuje sa Cambridge International Super 8 Film Festivalom. Oni koji prijave svoj film na takmičenje mogu istovremeno da ga prijave i na 2013 Cambridge Festival. Po posebnom zahtevu Festival Super 8mm proslediće DVD-e organizatorima Kembridžovog festivala, tako da sve što Vi treba da učinite je da ispunite obrazac na www.cambridge-super8.org.