02/10/2012 10:53

Održana Konferencija zatvaranja projekta Cinema Contact
U subotu, 29. septembra, održala se Konferencija zatvaranja projekta Cinema Contact, kojim se zvanično obeležio jednogodišnji rad i saradnja između Univerziteta u Segedinu – Departmana za vizuelnu kulturu i literarnu teoriju i festivala Cinema City. Realizaciju ovog projekta podržao je IPA Program prekogranične saradnje Mađarska - Srbija sufinansiran od strane EU.

Konferencija se održala u Segedinu u Grand Caféu u okviru festivala Super 8mm, a učesnici konferencije predstavili su projekat, ostvarene ciljeve i ideje za koje su se zalagali tokom jednogodišnje saradnje. Cilj "Cinema Contact" projekta - promovisanje kulturne razmene i razumevanja ljudi u pograničnom regionu pre svega kroz film kao popularnu i efektivnu vrstu medija - ostvaren je kroz zajedničke radionice, predavanja, upoznavanje mlađe populacije, naročito studenata, sa kinematografijom dve susedne zemlje, potom putem formiranih web strana i gotovo svakodnevnom komunikacijom među partnerima.

U ime Univerziteta u Segedinu projekat su predstavljale menadžer projekta Oroslya Milian i asistent Dia Gollowitzer, dok su iz Novog Sada učestvovali koordinator projekta Ivana Todorović i selektor CIFF Petar Protić. Protić je za Konferenciju zatvaranja pripremio dva predavanja komparativnog pristupa na teme: “Revolutionaries at Work” i “Realism in Modern Cinema of the Eastern Europe”. Prikazani su pobednički filmovi selekcije Up to 10,000 bucks – Young Talent’s Competition: “Na drugoj obali” Marka Đorđevića i “Mirage” Srđana Keče, dok su prethodni dan posetioci imali priliku da pogledaju tri filma nastala tokom projekta kao rezultat zajedničke radionice održane u Segedinu: “Gordon” koji potpisuje Gabor Balla, “Katarina” u režiji Aniko Zemanko i treći pobedički film selekcije Up to 10,000 bucks “Pola deset” Aniko Urban.

Na konferenciji je zaključeno da pored projektom zadatih ciljeva, ostvaren je i jedan posebno značajan, a to je negovanje i formiranje kvalitetne profesionalne veze i prijateljskog odnosa između Univerziteta u Segedinu i Cinema City internacionalnog filmskog festival u Novom Sadu.