21/01/2019 03:06

Mladi umetnici i producenti iz Mađarske i Srbije, znate li se?


Naš međunarodni projekat "Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija" upravo počinje! U saradnji sa novosadskim i mađarskim udruženjima i institucijama rešili smo da osnažimo saradnju među savremenim kulturnim i kreativnim scenama Mađarske i Srbije.

Šta ćemo tačno da uradimo? Upoznaćemo 70 mladih menadžera u kulturi i umetnika, odnosno omogućićemo im da razgovaraju, pokažu šta sve rade, razviju nove ideje, razmišljaju o svojoj publici i kako da je prošire… i to sve putem radionica, predavanja, organizovanja zajedničkih događaja, predstavljanja umetničkih scena Srbije i Mađarske i druženja.

Želimo da učesnici projekta osnaže svoje profesionalne kompetencije, umetničku produkciju i prenesu znanje koje imaju sa drugim učesnicima. Uključićemo u projekat "Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija" 50 menadžera u kulturi i producenata iz Srbije i Mađarske, kao i 20 mladih umetnika iz sveta filma, muzike i vizuelnih umetnosti, ali i publiku iz regiona, kako bismo poboljšali komunikaciju između kulturnih operatorau u naše dve države, pojačamo veze koje već postoje i napravimo nove projekte u kulturi.

Uz to, želimo da napravimo i platformu za promociju i saradnju mladih umetnika, uz popularizaciju umetnica.

Projekat počinje SAD!

Projekat "Kaleidoskop savremene kulture i kreativnih industrija" realizujemo uz finansijsku podršku Evropske unije kroz Interreg-IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija. Za sadržaj ovog teksta odgovorno je isključivo udruženje Cinema City i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evropske unije i/ili Upravljačkog tela Programa.