14/04/2009 08:01

Wealth of Nations / Bogatstvo naroda

Wealth of Nations je medijski deo festivala Cinema City koji se sastoji od izložbe i konferencije. Termin Wealth of Nations (Bogatstvo naroda) je naziv kapitalnog dela škotskog ekonomiste Adama Smitha u kome postavlja i brani osnove liberalne ekonomske politike. Liberalna ekonomija doživljava kulminaciju devedesetih godina XX veka posle nesupeha koncepta realnog socijalizma i uspostavljanja globalnog slobodnog tržišta. Poslednjih meseci ovakva ekonomija ulazi u period ozbiljne krize koja na kraći ili duži rok može uticati na stabilnost društvenih poredaka širom planete. Ovogodišnja tema Bogatstvo naroda istražuje uticaje ekonomije i finansijskog sektora na stanje društva i pojedinca.

Kao deo programskog dela festivala Cinema City realizovaće se međunarodna konferencija Wealth of Nations. Sintagma Wealth of Nations sa jedne strane ironično tematizuje današnje stanje liberalne ekonomije u krizi a sa druge postavlja ozbiljno pitanje šta realno konstituiše bogatstvo? Da li su to prirodni resursi, zlato ili novac? Koliko je novac priroda a koliko kultura? Kako koncept krize utiče na psihofizičko stanje naroda i pojedinca?

Takođe se postavlja i pitanje duhovne dezorijentacije u vremenu ostvarivanja želje bilo u materijalnom, seksualnom ili nutritivnom smislu. Učesnici i govornici na konferenciji će pokušati dati odgovore na ova pitanja a fokus će se usmeriti ka kreativnom promišljanju ovih tema tj. biće uključeni kako ekonomisti, tako i sociolozi, umetnici, filozofi i teoretičari kulture.

Program se ostvaruje u saradnji sa Muzejem savremene umetnosti Vojvodine u Novom Sadu, Institutom za fleksibilne kulture i tehnologije – Napon iz Novog Sada i umetničkom asocijacijom Inbox iz Novog Sada.