02/04/2018 12:43

Udruženje Cinema City u Ankoni - međunarodni trening „FeeLMS for Creativity“

U periodu od 3. do 7. aprila, koordinatori i najaktivniji učesnici međunarodnog projekta „FeeLMS for Creativity imaće priliku da pohađaju seminar „We practice creativity“, koji će se održati u Ankoni (Italija) u okviru italijanskog festivala Art + B = Love (?).  Na ovom završnom seminaru projekta „FeeLMS for Creativity“ biće predstavljena iskustva učesnika i aktivnosti koje su realizovali u periodu od prvog međunarodnog treninga (septembar, 2017), pa do sada.


Internacionalni projekat „FeeLMS for Creativity“ realizuje pet organizacija sa velikim iskustvom rada u kulturi i kreativnim industrijamaSineglossa (Italija), Pro Progressione (Mađarska), Udruga Domino (Hrvatska), Kulturanova i Udruženje Cinema City (Srbija). Partneri su okupljeni oko zajedničkog uverenja da postoji potreba za uvođenjem istinski inovativnog pristupa omladinskom radu u kombinaciji metoda i iskustava iz kulture, kreativnih industrija i omladinskog preduzetništva.

Projekat je podržan u okviru Erasmus+ programa Evropske unije, a sufinansiran sredstvima Sekretarijata za finansije Autonomne pokrajine Vojvodine.


Projekat „FeeLMS for Creativity“ započet je u martu 2017, a u prethodnih godinu dana partnerske organizacije su putem onlajn platforme za učenje, baziranoj na open-source Moodle Learning Management sistemu - LMS, razmenjivale dobre prakse i iskustva u radu sa mladima koristeći umetnost i kreativne industrije

U projektu su učestvovali i brojni profesionalci iz četiri države koji su imali mogućnost da unaprede sopstvene veštine i prenesu stečena iskustva mladima u lokalnim sredinama, a u toku ove nedelje imaju priliku da rezultate rada sopstvenih organizacija koje deluju u lokalnim sredinama predstave i široj javnosti


Prvi međunarodni trening u okviru Erasmus+ projekta „FeeLMS for Creativity“ održao se u sklopu programa prošlogodišnjegdesetog Cinema City festivala, gde su tokom sedam dana druženja polaznici učili jedni od drugih, umrežavali se, delili iskustva, razvijali zajedničke projekte i imali priliku da budu gosti festivala i iskuse kreativne industrije u praksi, uživajući u filmskim, muzičkim i drugim sadržajima u večernjim časovima.