13/05/2008 11:06

Šta je Cinema City?

Cinema city je filmski festival u fazi vrlo ambicioznog razvoja. Nastaje na korenima Filmskog festivala Srbije koji je se prvi puta prošle godine, u periodu od 3. do 8. jula, održao u Novom Sadu, gradu koji je svoj mentalitet pokazao kao dovoljno kreativan i inventivan da prihvati, podrži i isprati razvoj ovog festivala i jedan veliki korak dalje - u njegov unapređeni oblik. Taj novi oblik festivala nosi naziv Cinema City, i glavnu karakterološku metamorfozu - suštinsku promenu prirode festivala koji iz kategorije nacionalnih sada prelazi u kategoriju internacionalnih filmskih festivala.

Unapređenje profila filmskog festivala posledica je centralizovanja uprave i organizacije festivala. Glavni organizator filmskog festivala Cinema City jeste već poznati brend naše zemlje – organizacija EXIT. Ovaj gest prihvatanja uloge organizatora i glavne uprave festivala ključna je razlika u odnosu na prošlogodišnji oblik festivala koji je tada nosio naziv Filmski festival Srbije. U okviru FFS-e EXIT je svoju funkciju ograničio na delovanje logističkim rešenjima i kreativnim animirajem samog grada u jednu veliku bioskopsku arenu - što je ujedno bila jedna od najbitnijih karakteristika koje su doprinosile celokupnom pozitivnom imidzu festivala.

Inovacije koje sobom nosi Cinema City, pored ogromnog proširenja programske koncepcije, odnose se na zaslu�eno posebne tretmane mladih pasioniranih filmofila-talenata. Otvorena je jedna posebna kategorija, u okviru festivala, koja se odnosi na mlade talentovane autore i njihova ostvarenja u selekciji filmova sa budzetom 10.000 i do 10.000 dolara. Nega mladih talenata posebno će biti aktivna u području tzv. Akademskog programa, gde će, pored edukativnog programa koji podrazumeva prisustvo vrhunskih predavača iz oblasti filma, kroz organizovane seminare i konstruktivne dijaloge, mladi talenti imati priliku da se doka�u i svojim originalnim autorski ostvarenjima.

Festival je zamišljen kao jedno momumentalno ostvarenje ogromnih količina mladih energija, što je oduvek i bio zaštini znak EXIT-a. Monumentalnost se ogleda u obimnosti programa. Pored filmskog dela, program sadr�i i akademsko - edukativni deo, potom New Media program koji je okrenut temi uticaja ubrzanog razvoja tehnologije na film, kao i muzičke programe zabavno-popularnog karaktera.

Filmski deo se sastoji od četrnaest selekcija i tri takmičarska programa. Svaku selekciju karakteriše posebno osmišljen, tematizovan i originalan profil. Sadr�inska zapremina festivala ispraćena je i prostornom, tako da će Cinema city pretvoriti Novi Sad u pravu kosmopolitsku metropolu svetskog i nacionalnog filma zahvaljujući prikazivanju najboljih filmskih ostvarenja različitih �anrova na devet pozicioniranih projekcionih mesta ( koja se sastoje od četiri indoor i pet outdoor prostora ) širom centra grada.

Cinema City, film and new media festival vođen mentorstvom organizacije EXIT, jedan je od bitnih filmskih i kulturnih poduhvata našeg regiona, realizovan uz bitnu dozu profesionalizma i kreativnosti duha, sa ciljem da dostigne filmske festivale svetskog vrhunskog nivoa.