27/02/2014 15:39

Promocija projekta Dunavska festivalska mreža u Mikser hausu

Promocija Dunavske festivalske mreže (DFN) održaće se u petak 28. februara u 20:00 časova u Mikser hausu, u Beogradu.

DANUBE FESTIVALS NETWORK je projekat koji svojim sadržajem i aktivnostima za cilj ima da predstavi kulturni potencijal zemlje zasnovan na kreativnim industrijama čiji je značaj za opšte ekonomsko stanje i razvoj turizma od ključne važnosti. Projekat realizuju tri regionalno i internacionalno poznata festivala: festival kreativnosti - Mikser, muzički festival – Exit i filmski festival – Cinema City.

DANUBE FESTIVALS NETWORK podržali su Evropska unija i Austrijska razvojna Agencija (ADA) u okviru programa za Socio-ekonomski razvoj dunavske regije u Srbiji.

Partneri na projektu, Mikser, Exit i Cinema City, predstavljaju neprikosnovene sinonime za uspešnu festivalsku organizaciju koja privlači veliki broj posetilaca (naročito mladih) iz zemlje, regiona i sveta godinama unazad.

Tokom 14 meseci trajanja projekta, pomenuti festivali, inicijatori modernog koncepta festivala kao ključnog ogranka kreativne industrije u Srbiji, naći će se pred dva snažna izazova, a to su:

- Podići nivo vidljivosti i promocije kreativne industrije zasnovane na festivalima kao kulturnim i turističkim proizvodima
- Poboljšati umrežavanje i profesionalni kapacitet pojedinaca i institucija koji se bave organizacijom festivala kao kulturno-turističkog proizvoda u dunavskom regionu u Srbiji
;

Pored intezivnih promotivnih kampanja i usmeravanja medijske pažnje na festivalske manifestacije kroz organizovanu promo turu za novinare iz zemlje i sveta, partneri na projektu sprovešće i niz aktivnosti edukativne prirode sa težnjom da dodatno unaprede i ubrzaju razvoj kreativnih industrija u dunavskom regionu u Srbiji. Tim povodom biće organizovana dvodnevna radionica u Novom Sadu koja će okupiti neke od najuglednijih predavača iz domena kreativne industirije i ugostiti pedeset učesnika sa ciljem da razmene svoja iskustva i praktična znanja iz oblasti planiranja i produkcije manifestacija, marketinga, komunikacije i umrežavanja.

Takođe, održaće se internacionalna konferencija u Beogradu sa ciljem da se omogući povezivanje i razmena informacija svih relevantnih aktera u turizmu (organizatora događaja, turističkih organizacija, lokalne i regionalne vlasti, medija) u pogledu razvoja i pozicioniranja festivala kao turističkih brendova na međunarodnim tržištima.

Biće organizovane i studijske posete na B2B konferencije na temu kreativnih industrija sa ciljem da se ispromovišu ideje projekta i istakne važnost dunavskog regiona u Srbiji, kao i da se ostvare profesionalni kontakti sa najznačajnijim insitucijama i profesionalcima iz oblasti „event managementa“.

Festivali kreativnih industrija u Srbiji predstavljaju senzualnu mešavinu lokalne kulture, autentičnog identiteta i gostoprimstva sa izuzetno naprednim sadržajima u domenu audio-vizuelnih sfera koji idu u korak sa svetskim trendovima.

Uz pomoć vrlo bogatih iskustava projektnih partnera i festivala kreativnih industrija koje realizuju, Danube Festivals Network želi da na najefikasniji i najpozitivniji način promoviše ovaj region i njegovu turističku ponudu sa jedinstvenim ciljem i sigurnim učinkom, a to je kvalitativan i kvantitivan porast broja posetilaca dunavskog regiona u Srbiji.