11/07/2018 13:27

Partneri udruženja Cinema City na internacionalnom projektu "FeeLMS for Creativity"

Osnaživanje mladih i potencijali kreativnih industrija okosnice su međunarodnog projekta "FeeLMS for Creativity“, jednog od 17 odobrenih projekata u okviru omladinske komponente Erasmus + programa Evropske unije. Projekat je sufinansiran sredstvima Sekretarijata za finansije Autonomne pokrajine Vojvodine. 


Internacionalni projekat "FeeLMS for Creativity“, započet u martu 2017, realizuje pet organizacija sa velikim iskustvom rada u kulturi i kreativnim industrijama: Sineglossa (Italija), Pro Progressione (Mađarska), Udruga Domino (Hrvatska), Kulturanova i Udruženje Cinema City (Srbija), a u projektu učestvovuju i brojni profesionalci iz četiri države koji imaju mogućnost da unaprede sopstvene veštine, kao i da prenesu stečena iskustva mladima u lokalnim sredinama.

U nastavku vam predstavljamo partnere koji su okupljeni oko zajedničkog uverenja da postoji potreba za uvođenjem istinski inovativnog pristupa omladinskom radu u kombinaciji metoda i iskustava iz kulture, kreativnih industrija i omladinskog preduzetništva. 

Udruženje predstavlja plodno tlo za eksperimentisanje u sferi savremenog. Sa sedištem u regiji Marche, ono služi kao platforma na kojoj umetnici i istraživači mogu da smišljalju i realizuju kulturne strategije i dešavanja na lokalnom i međunarodnom nivou. Cilj im je da jajedno sa umetnicima, poslovnim preduzećima i agencijama javne uprave stvore inovativne načine komunikacije i olakšaju integraciju umetnosti u zajednicama.

Udruženje Domino (Queer Zagreb Udruga & Perforacije Festival) je nevladino, nestranačko, neprofitno udruženje sa sedištem u Zagrebu koje ima za cilj preispitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i saradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama. Vizija Domina je da u društvu postoji konstantnost prepoznavanja normi koje onemogućuju slobodu kreativnog umetničkog i queer izražavanja koje je subverzivno, ali bezopasno za druge ljude. To izražavanje najčešće je vidljivo kroz nezavisne umetničke izraze koji su garancija pomeranja granica i kritičkog propitivanja postojećih društvenih normi. Zbog toga je potrebno napraviti takvo društveno okruženje u kojem će se nezavisna kultura što slobodnije moći manifestovati kroz različite forme i kroz različite aktere. Udruženje Domino realizuje svoje aktivnosti i ostvaruje opštee ciljeve kroz četiri glavna programa: kultura, mediji, edukacija, politika.
Pro Progressione je nezavisna organizacija koja radi na stvaranju i podršci otvorene i raznolike kulture. Naša vizija je "saradnja, a ne konkurencija". Pro Progressione je most između različitih disciplina, umetnika i aktera kulturnog života, kako na državnom, tako i na međunarodnom nivou. Zahvaljujući njihovoj snažnoj međunarodnoj mreži, stvaramo kapacitete mladih umetnika. Njihov tim čine profesionalci i kreativci, koji su i sami angažovani na umetničkoj i kulturnoj sceni.

Asocijacija Kulturanova je nevladina, neprofitna organizacija osnovana radi popularizacije i afirmacije duha umetnosti i kulture. Organizacija je osnovana maja 2001. godine u Novom Sadu. Svoj rad fokusiraju na razvoju urbane kulture mladih i podizanju svesti o relevantnim pitanjima u društvu, s vizijom izgradnje kreativnog prostora za omladinu Novog Sada i regije. Asocijacija Kulturanova nezvanično postoji od 1999. a 2001. godine su i zvanično registrovani. Organizacija je osnovana kao krovna organizacija svih onih mladih ljudi koji su bili umorni od zatvorenosti tada postojećih institucija i koji, zbog nedostatka iskustva, prostornih, finansijskih i drugih resursa, nisu mogli ostvariti svoje kreativne potencijale u umetnosti.

Glavna polja rada Asocijacije su produkcija (izvođačka umjetnost, video produkcija, dizajn i vizuelna umetnost, izdavaštvo, kreativna industrija), edukacija (radionice, seminari), festivali i događaji, kulturna politika.