24/04/2009 17:53

Nagrade Up to 10.000 Bucks selekcije

Takmičarska selekcija Up to 10.000 Bucks predstaviće filmove snimljene sa budžetom do 10.000 dolara. Filmovi će se birati putem konkursa festivala koji je otvoren do 30. aprila.
U okviru ove selekcije biće dodeljena nagrada za najbolji film. Ukoliko bude smatrao potrebnim, žiri Up to 10.000 Bucks selekcije, pored glavne, takmičarskim filmovima ima pravo da u vidu diplome dodeli drugu i treću nagradu.