11/06/2012 08:58

Intimna, emotivna, iskrena: "Nana" u selekciji Educons Hungry Days

Nana ima četiri godine i živi u kamenoj kuči iza šume, blizu svinjske farme njenog dede. Po povratku iz škole jedno kasno popodne, sve što pronalazi u kući je tišina. Majka joj nije tu. Nana je putovanje kroz noć njenog detinjstva. Svet viđen iz njene visine.Rediteljka Valeri Masadien, koju ćemo imata prilike da na festivalu Cinema City slušamo i gledamo u okviru master-predavanja "Žena sa kamerom" CINEMA NOW Live Academy programa, o svom debitantskom filmu kaže:

Ono što sam pokušala sa Nanom je da odlutam u životinjske instinkte deteta. Da ostavim dovoljno mesta da dete bude dete, da mu ne nametnem ideje, gestove i osećanja. Nana ima četiri godine i za mene gotovo je bilo političko umeće raditi  sa Kelynom koja igra glavnu ulogu. Morala sam da proučim njeno telo, vreme između gestova, njeno opiranje, bes, nestrpljenje, morala da budem sposobna da od jedne do druge situacije, od jednog do drugog pitanja, izgradim fikciju. Kelyna je morala da postane junak kroz film, a ne obrnuto… Nana je ostvarenje koje dodiruje život, smrt, otpor i to više kroz nepatvorena osećanja nego otvorenu naraciju, možda više kroz žensko razumevanje sveta nego intelektualno…