23/05/2011 09:51

Exit Point predstavlja argentinski film "Planina Bajo"

Selekcija Exit Point

Koliko je novca baka Keler dobila u kazinu i sakrila u grobu pre nego što je pokušala da izvrši samoubistvo? Dovoljno da kupi kartu do Evrope, zemljište, nov život?!

Novac i lepota stvari zavise od vrednosti koje im junaci pridaju. Za ćerku, uspeh je sinonim za lepotu. Za unuka novac za kartu omogućava (ili ne) iskustvo u Evropi. Za sestru u Buenos Airesu, novac znači sve, iako ne rešava njene probleme. Marta razmenu novca meša sa razmenom osećanja...

Argentinski film „Planina Bajo“ (Cerro Bayo) rediteljke Viktorije Galardi (Victoria Galardi) govori o relativnim vrednostima stvari, i kakve su te vrednosti iz perspektive svakog lika pojedinačno. Junaci filma pokušavaju da dostignu svoje ciljeve u kojima bi trebalo da nađu svoju sreću – ali nije novac ono što definiše ljude, već šta ono šta oni sa novcem rade.