Cinema City preporučuje multimedijalni festival RE/8* Design Park

RE/8* Design Park je multimedijalni festival čiji je cilj promocija eko-dizajna i kreativne reciklaže, DIY koncepta i upotrebe alternativnih metoda i sirovina u savremenoj umetnosti i industrijskom dizajnu. RE/8* Design Park se održava od 2011. godine u Novom Sadu. Program obuhvata niz aktivnosti – brojne radionice, seminare, predavanja, grupne i samostalne izložbe, projekcije filmova, street-art, promocije knjiga i sl. Svake godine akcenat manifestacije je na grupnoj izložbi međunarodnog karaktera koja promoviše domaće umetnike i kreativce koji se bave dekonstrukcijom, kreativnom reciklažom i održivim dizajnom.


Ove godine RE/8* Design Park će se održati 1-6. jula u SKC Fabrika. Akcenat ovogodišnje nedelje eko-dizajna biće na grupnoj izložbi TOTAL RECOVER, kojom će manifestacija biti otvorena. Izložba će obuhvatiti selekciju trideset radova - instalacija, plakata, asamblaža i upotrebnih predmeta nastalih rekonstrukcijom forme, upcycling metodom i primenom etičkih i ekoloških postulata pri kreativnim intervencijama umetnika. Kao i svake godine tema izložbe su 8 pojmova: redesign, reconstruction, recycle, remake, review, reproduction, restoring i reanimation. Ulaz na sve sadržaje u okviru manifistacije RE/8* Design Park je slobodan.Pro