Cinema City preporučuje izložbu "Razlike"

Cinema City internacionalni filmski festival preporučuje izložbu "Razlike" Akademije umetnosti u Novom Sadu, koja će se održati od 17. juna do 2. jula u SKCNS Fabrika, u Kineskoj četvrti. Izložba "Razlike", koja okuplja profesore i studente Akademije umetnosti u Novom Sadu, pravi originalan iskorak iz okvira klasičnih medija, stvarajući jedinstvenu priliku da se po prvi puta pogledaju autentični umetnički izrazi njenih učesnika. Pozivamo sve posetioce festivala, da pored filmskog i muzičkog programa festivala Cinema City. od 25. juna do 2. jula, naročito obrate pažnju i posete "Razlike" i uživaju u neverovatnim kreativnim sadržajima. Tokom festivala, izložba "Razlike" će, pored SKCNS Fabrika, biti prikazana i na sledećim lokacijama - Quarter i Indoor Cinema.Projekat Razlike nastao je 2005. godine u težnji da okupi zainteresovane profesore i studente Akademije umetnosti u Novom Sadu kako bi zajednički istraživali oblasti socijalne, ekonomske, kulturne i političke vrednosti „razlika”. Оvај svојеvrsni umеtnički projekat, оtvоrеn је zа krеаtivni sudar rаzličitih i drugаčiјih umеtničkih, društvenih, sоciјаlnih i pоlitičkih fоrmi izrаžаvаnjа. Osnova projekta zasniva se na idejnom konceptu Mikelanđela Pistoleta (Michelangelo Pistoletto) definisanog tekstom Progetto Arte (Art Project) i projektom Love Difference (Voleti razlike).Realizacija projekta se odvija na godišnjem nivou, aktivno kroz diskusije, obilaske određenih destinacija i izložbe angažovanih profesora i studenata učesnika. Svi učesnici se mogu izraziti kroz izlagačke i teoretske sadržaje koji obuhvataju savremenu umetničku praksu.

Principi projekta su: napraviti iskorak iz okvira klasičnih medija, zanemariti krutu akademsku podelu likovnih disciplina i stvoriti interdisciplinarnu i eksperimentalnu akciju kod učesnika. Projekat teži da artikuliše i podstakne očuvanje razlika.

Autor projekta je profesor Goran Despotovski, dok su učesnici projekta: Adrián Klájó, Aleksandra Trajković, Aleksandra Simović, Adrienn Ujhazi, Barbara Jovanović, Borislava Nedeljković, Bosiljka Zirojević Lečić, Bojan Novaković, Biljana Jevtić, Danica Jevđović, Dejan Jankov, Dragan Hajrović, Dragan Matić, Dušica Čupović, Dragutin Jegdić, Goran Despotovski, Đorđe Ćorić, Ekatarina Mitković, Emilija Valentikova, Irena Kovač, Ivana Lazić, Irina Dulović, Ira Prodanov Krajišnik, Jovana Čajović, Jovana Stojaković, Jelena Gajinović, Julijana Horvat, Kristina Palanjuk, Luka Stojanović, Lidija Marinkov Pavlović, Ljubomir Vučinić, Marijana Buljovčić, Marko Tosić, Marija Savrin, Mia Džidara, Milos Đorđević, Mladen Stojanović, Natalija Radovanović, Nebojša Bumba, Nina Milivojević, Nikoleta Buljovčić, Nikola Nikolić, Radenko Orović, Sanja Stvorcova, Sara Apostolović, Sandra Janjatović, Semra Kadrić, Szilard Antal, Srđan Šarović, Sonja Halilović, Stefan Stojanović, Stefan Jovanović, Tomislav Todorović, Uroš Dožić, Vanja Ignjac, Vanja Novaković, Vladimir Frelih, Zvezdana Đurčić, Željko Mandić, Ranko Dragić, Stanislav Drča, Luka Prstojević.Značaj projekta "Razlike" zasniva se na svojevrsnom sjedinjavanju svih umetničkih oblasti – kategorija, na učestvovanju sva tri departmana Akademije umetnosti i njihovoj međusobnoj interakciji. Projekat na taj način teži da obuhvati i dopuni edukativne elemente, potrebne za razvoj stvaralačke sposobnosti. Tokom pеriоda rеаlizаciје prојеktа, stvаrа sе аmbiјеnt kојi krоz аnаlizu, diјаlоgе i krеаtivnе sаdržаје eliminiše distance i podstiče isticanje razlika.

Znаčај prојеktа pоtvrđuјu i instituciје kоје su pоdržаlе njеgоvu rеаlizаciјu u prеthоdnоm pеriоdu. Prојеkаt Rаzlikе Аkаdеmiје umеtnоsti u Nоvоm Sаdu dо sаdа је rеаlizоvаn u sаrаdnji sа sledećim institucijama: Мuzеј sаvrеmеnе umеtnоsti Vojvodine, Srpsko nаrоdno pоzоrište; „Nоvkаbеl”; Gаlеriјa Pоdrum; Studеntski kulturni cеntar Nоvi Sаd; Univеrzitеtska bibliоtеka „Svеtоzаr Маrkоvić” Bеоgrаd; Savremena galerija, Zrenjanin; Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Galerija Ružić, Hrvatska; Cinema City internacionalni filmski festival, Novi Sad; Umjetnička akademija u Osijeku, Hrvatska. Više informacija možete pronaći na sledećem linku: www.razlike.akademija.uns.ac.rs.Univerzitet u Novom Sadu

Akademija umetnosti

Projekat Razlike

17.06-02.07.2016.
Razlike / Studentski kulturni centra Novi Sad, Fabrika
22:00h

25.06-02.07.2016.
Razlike / Kineska četvrt

Učesnici:

Adrián Klájó, Aleksandra Trajković, Aleksandra Simović, Adrienn Ujhazi, Barbara Jovanović, Borislava Nedeljković, Bosiljka Zirojević Lečić, Bojan Novaković, Biljana Jevtić, Danica Jevđović, Dejan Jankov, Dragan Hajrović, Dragan Matić, Dušica Čupović, Dragutin Jegdić, Goran Despotovski, Đorđe Ćorić, Ekatarina Mitković, Emilija Valentikova, Irena Kovač, Ivana Lazić, Irina Dulović, Ira Prodanov Krajišnik, Jovana Čajović, Jovana Stojaković, Jelena Gajinović, Julijana Horvat, Kristina Palanjuk, Luka Stojanović, Lidija Marinkov Pavlović, Ljubomir Vučinić, Marijana Buljovčić, Marko Tosić, Marija Savrin, Mia Džidara, Milos Đorđević, Mladen Stojanović, Natalija Radovanović, Nebojša Bumba, Nina Milivojević, Nikoleta Buljovčić, Nikola Nikolić, Radenko Orović, Sanja Stvorcova, Sara Apostolović, Sandra Janjatović, Semra Kadrić, Szilard Antal, Srđan Šarović, Sonja Halilović, Stefan Stojanović, Stefan Jovanović, Tomislav Todorović, Uroš Dožić, Vanja Ignjac, Vanja Novaković, Vladimir Frelih, Zvezdana Đurčić, Željko Mandić, Ranko Dragić, Stanislav Drča, Luka Prstojević.

Muzika:

DIFFERENCES 2 - za dva objekta, harfu, violončelo i elektroniku

autor: Ljubomir Nikolić, izvođači: Trio-Difference: Željka Milošević - harfa, Isidora Filipović - violončelo, Ljubomir Nikolić - elektronika / 4.trajanje 20-25 min.

Zvučni Sessioni

Gosti:

Joachim Eckl, Austrija
Nathalie Stirnimann, Švajcarska
Umjetnička akademija u Osijku
Ivana Jozić, Anrea Knezović

25.06-02.07.2016.
Cinema City, Projekat Razlike

Stefan Stojanović, Nikola Nikolić, Marija Jevtić, Miloš Đorđević, Aleksandra Trajković, Goran Despotovski.
Autor projekta:
Goran Despotovski vanr. prof.