Impresum


Izvršni odbor / Executive Board

Miloš Ignjatović - Direktor festivala / Festival Director
Dušan Galović - Izvršni direktor / Executive Director
Andrija Kovač - Kreativni direktor / Creative Director
Tim Festivala / Festival Team:

Mina Padežanin - Menadžer projekta / Project Manager
Milan Stojanović - Direktor programa / Program Director
Petar Protić - Filmski selektor i urednik kataloga / Film Selector and Catalogue Editor
Vladan Petković - Filmski selektor / Film Selector
Miloš Pušić - Filmski selektor programa Up to 10,000 Bucks / Up to 10,000 Bucks Film Selector
Ivana Todorović Vojvodić - Urednik veb sajta i projektni menadžer/ Web Site Editor and Project Manager
Daniela Vukov Rus - Projektni menadžer / Project Manager
Vesna Stanišić - Koordinator programa / Program Coordinator
Dina Vuković - Programski koordinator, Up to 10.000 Bucks / Program Coordinator, Up to 10.000 Bucks
Sanja Đurović - Programski koordinator, Nacionalna klasa / Program Coordinator, National Class
Jovan Marjanović - Menadžer produkcije festivala / Production Manager
Maja Cvetković - Media menadžer / Media Manager
Bisenija Mrdaković - Markering i PR team
Andreja Mirić i Stojan Mančić – Dizajn i priprema kataloga za štampu / Design and Catalogue Prepress Production
Milutin Lukić - Koordinator distribucije i brendinga / Distribution and Brending Coordinator
Miloš Dakić - Veb tim / Web Team
Aleksandra Babić - Protokol i akreditacije / Protocol and Accreditations
Milan Vračar - Projektni asistent / Project Assistant
Zoran Dokić - Koordinator kopija / Coordinator of Film Copies
Aleksandar Ljiljak - Montaža / Editing
Željka Ćiraković - Prevodilac za web / Website translator
Jelena Popović - Prevodilac kataloga / Catalogue translator
Kristina Koprivšek - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Radmila Ercegovac - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Kristina Kovač - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Milina Janković - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Jelena Lagator - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Jelena Nikolić - Prevod i titlovanje / Translation and Subtitles
Branko Gerasimović - Distribucija kopija / Distribution of copies
Evidens biro i konsalting - Finansije / Finance
Štamparije Stojkov, Forum, NSpress (Novi Sad) - Štampa / Print
Gigs Tix - Prodaja ulaznica / Ticket Sales